LLAR DE FOC EVO

Presentem la nova llar de foc a llenya amb porta lliscant accionada per comandament a distancia.

Aquesta nova gamma de llar98_13905683060s de foc amb recuperació de calor i rendiment superior al 80%, és una EVO-lució realitzada a partir del nou disseny de les parets interiors de la cámara de combustió.

Estan realitzades amb nou material (Formigó ceràmic) desenvolupat pel fabricant i s´han reduït en angle per poder aconseguir una potencia de 10Kw, més que suficient per als salons actuals.

També s´ha apostat per la innovació i comoditat, subministrant un comandamanet a distancia per pujar i baixar la porta de vidre, o bé aturar el vidre a l´altura desitjada.

98_13904818640-447x297